ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ HERCULES SERIES

Η εγγραφή στους αγώνες είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται από την εταιρεία χρονομέτρησης  Chronolog

Κάθε αθλητής που εγγράφεται στον Hercules Marathon ή στον Helleborus half marathon  μπορεί  να συμμετάσχει δωρεάν στον αγώνα Castle Race

Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στον  Hercules Marathon και Helleborus Half Marathon θα λάβουν Intra Points. Για το λόγο αυτό στη εγγραφή τους να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στοιχεία με αυτά που είναι εγγεγραμμένοι στην ITRA

Όσοι αθλητές δηλώσουν τον Hercules Marathon ή τον Helleborus Half Marathon πρέπει στην φόρμα εγγραφής να επιλέξουν το αντίστοιχο check box εάν θέλουν να συμμετάσχουν δωρεάν και στον Castle Race

Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωσης της συμμετοχής κατόπιν δικής σας επιλογής):
  • Αν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης έως και την 15η Αυγούστου 2024, η Διοργάνωση θα σας επιστρέψει εντός 10 εργάσιμων ημερών το ήμισυ της αξίας συμμετοχής σας στον αγώνα που δηλώσατε, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
  • Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
 • Η συμμετοχή σας, δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε μελλοντική ημερομηνία αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο.
 • Σε περίπτωση που αιτηθείτε να τρέξετε σε κάποιον αγώνα με λιγότερα χιλιόμετρα από αυτόν που εγγραφήκατε, εφόσον η αίτησή σας γίνει αποδεκτή (και έχει πραγματοποιηθεί πριν από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία), δεν δικαιούστε επιστροφή της χρηματικής διαφοράς.
 • Η επιλογή για το μέγεθος μπλούζας είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει την ημέρα του αγώνα.
 • Η κάθε συμμετοχή είναι ονομαστική και μοναδική για κάθε αθλητή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο
 • Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα με απόφαση της Διοργάνωσης για άλλη ημερομηνία, έχετε 2 επιλογές:
  • Δέσμευση της συμμετοχής σας για την επόμενη ημερομηνία που θα οριστεί για τον αγώνα που επιλέξατε
  • Επιστροφή των χρημάτων σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (με παρακράτηση 2€ για τα τραπεζικά έξοδα)