Το ορεινό τρέξιμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σωστή ενεργειακή πρόσληψη. Ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις η σπουδαιότητα της τροφοδοσίας είναι το “κλειδί” για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Μεριμνά μας είναι η τροφοδοσία των αθλητών όλων των αγώνων μας, να παρέχει ποικιλία γεύσεων και να καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις σε όλα τα σημεία του αγώνα , ιδιαίτερα για τους αρχάριους δρομείς.

 

Συμπληρωματικό και καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της αγωνιστικής τροφοδοσίας έπαιξε η βιωματική μας ενασχόληση σε ατομικό επίπεδο καθώς και οι απόψεις σας που αποτέλεσαν σχεδιαστικό οδηγό μας.

 

Τροφοδοσία Αθλητών Hercules Marathon

Τροφοδοσία Αθλητών Helleborus Half Marathon

Τροφοδοσία Αθλητών Farmakides Trail