• Προσφέρω
  • Βοηθώ
  • Αποκτώ εμπειρίες
  • Γνωρίζω ανθρώπους
  • Αισθάνομαι χρήσιμος
  • Νοιώθω τη χαρά της προσφοράς και της συμμετοχής